7/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 2.10.2006

  • merkittiin tiedoksi liiton budjettivertailu
  • käytiin tarvittava keskustelu liiton budjettiesityksestä. Annettiin ohjeet jatkovalmistelulle. Todettiin, että hallitus hyväksyy osaltaan budjetin seuraavassa kokouksessa
  • merkittiin tiedoksi liiton pääasiallinen varallisuus sekä päätettiin noudattaa sijoitustoiminnassa nykyisiä käytäntöjä
  • käytiin tarvittava keskustelu liiton ensi vuoden alustavasta toimintasuunnitelmasta. Todettiin, että hallitus päättää osaltaan toimintasuunnitelmasta seuraavassa kokouksessa
  • merkittiin yleinen työmarkkinatilanne tiedoksi sekä käytiin siitä tarvittava keskustelu.
  • merkittiin tiedoksi selvitys seuraavaan neuvottelukierrokseen valmistautumisesta
  • merkittiin UPJ:n tilanne tiedoksi
  • käytiin tarvittava keskustelu tiede- ja teknologianeuvoston raportista
  • käytiin tarvittava keskustelu korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä ja sen periaatteista
  • merkittiin tiedoksi liitolle tullut kutsu kuulemistilaisuuteen koskien yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 18.9.2006

  • keskusteli seuraavan sopimuskauden tupoja ves-tavoitteista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen upj-käsikirjan valmistelusta
  • käsitteli upj-tilannetta
  • päätti tutkijanuratyöryhmän loppuraporttia koskevasta liiton lausunnosta
  • keskusteli apurahatutkijoiden sosiaaliturvasta
  • keskusteli AKAVAn alipalkkaryhmien asemasta ja merkitsi tiedoksi Palkansaajien tutkimuskeskuksen raportin Koulutusko kannattaa aina?
  • päätti yt-sopimuksen rikkomista koskevan asian viemisestä työtuomioistuimeen
  • päätti lausunnosta luonnokseen hallituksen esitykseksi yliopistolain muutokseksi

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 29.9.2006

  • keskusteli UPJ-soveltamiskäsikirjasta
  • keskusteli virkakakenteen kehittämisestä
  • sai selvityksen VES-työryhmän väliraportista
  • merkitsi tiedoksi, että OAJ:n määräaikaiseksi palkkasihteeriksi 1.9.2006-31.1.2007 on nimitetty Jan-Håkan Öberg
  • keskusteli OAJ:n alueyhdistysten perustamisesta
  • merkitsi tiedoksi tulevat VES-seminaarit 6.- 7.10 ja 13.-14.10.
  • merkitsi tiedoksi OAJ/YLL- yliopistopäivien ohjelman
  • merkitsi tiedoksi keskustelun yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä
  • päätti esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2007
  • päätti kutsua koolle liittokokouksen 11.11.2006 klo 13.00 Porvoossa
  • merkitsi tiedoksi rehtorien neuvoston agendan
  • merkitsi tiedoksi jäsenyhdistysten avustukset