6/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • Lakolla oli myös opiskelijajärjestöjen tuki.

  Isossa-Britanniassa yliopistoopettajien työtaistelu johti sopimukseen

  Isossa-Britanniassa yliopisto-opettajat lakkoilivat viime keväänä. Tentinkorjauslakko päättyi kesäkuussa solmittuun sopimukseen, joka toi yli 10 prosentin palkankorotuksen.

  Omien ay-toimien ohella on terveellistä ja mielenkiintoista seurata, mitä tapahtuu kansainvälisesti. Kevätlukukauden aikana Yliopistonlehtorien liiton hallituksen työvaliokunnalla oli mahdollisuus tutustua brittiläisen yliopisto-opettajajärjestön AUT:n Skotlannin osaston toimintaan ja meneillään oleviin työtaistelutoimiin, joista oli uutisia Suomenkin lehdistössä. Tapasimme toukokuun lopussa AUT:n edustajia, mm. AUT:n Skotlannin puheenjohtajan Alastair Hunterin, aluepääsihteeri David Bleimanin ja tutkimussihteeri Tony Axonin, hetkellä jolloin järjestössä oltiin päättämässä työnantajan palkkatarjouksen hyväksymisestä.

  Tapaamisen jälkeen kaksi Ison-Britannian yliopistojärjestöä, AUT Association of University Teachers ja NATFHE The University and College Lecturers’ Union ovat yhdistyneet järjestöksi, jonka nimi on UCU – University and College Union (www.ucu.org.uk).

  Jäsenistöön kuuluu akateemisia työntekijöitä professoreista ja lehtoreista tutkijoihin ja muihun akateemisiin ryhmiin. Toinen keskeinen opettajajärjestö Skotlannissa on Education Institute of Scotland (www.eis.org.uk), joka kattaa opetushenkilöstöä varhaiskasvatuksesta yliopisto-opettajiin.

  Tenttienkorjauslakolla viivästytettiin opiskelijoiden valmistumista

  Työtaistelutoimiin päädyttiin tilanteessa, jossa Ison- Britannian yliopisto-opettajien palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei neuvotteluilla saatu korjattua. Järjestön mukaan yliopisto-opettajien palkat olivat 25 vuodessa nousseet 7 % kun vastaavien ryhmien palkat muilla sektoreilla olivat nousseet 35 %. Palkkaus on ainoa keskusneuvotteluihin alistettava asia, muista työehdoista neuvotellaan paikallisesti.

  Yliopistojen rehtorit olivat esittäneet maan hallitukselle vaatimuksen lisärahoituksesta ja lukukausimaksujen korotuksista ja olivat samalla sitoutuneet palkkojen korjaamiseen. Kun järjestö esitti lisätulosta kolmannesta käytettäväksi palkkoihin, mihin esitykseen työnantajapuoli ei reagoinut viiteen kuukauteen, jäsenet äänestivät työtaistelutoimien aloittamiseksi maaliskuussa 2006: tenttikauden alettua jäsenet pidättäytyisivät opiskelijoiden suoritusten arvioinnista, mikä estäisi opiskelijoiden valmistumisen totutussa aikataulussa.

  Toukokuussa ei ollut selvää kuvaa siitä, kuinka suuri osa jäsenistöstä siinä vaiheessa oli tenttienkorjauslakossa, mutta määrä oli riittävä määrä siihen, että toimet alkoivat tehota. Lakolla oli saatu näkyvyyttä yliopisto-opetuksen tilanteelle ja sillä oli myös opiskelijajärjestöjen tuki.

  Järjestöt hylkäsivät aluksi työnantajan tarjouksen 12,6 %:n korotuksesta kolmen vuoden aikana. Sopimus, joka hyväksyttiin kesäkuun alussa, antaa 10,37 %:n korotuksen kahden vuoden aikana ja vähintään 2,5 %:n korotuksen kolmantena vuonna. Palkkaneuvotteluihin tällöin lähdetään yliopistojen taloustilanteen selvityksen jälkeen.

  Yliopistot haluavat keskustason ratkaisuja - paikallinen sopiminen on työlästä

  Palkkojen lisäksi Skotlannissa yliopistojen opettajien työ muuttunut samalla tavalla kuin meillä: kun AUTS:n, nyt UCU:n, puheenjohtaja Alastair Hunter aloitti opettajan uransa 1980 opiskelijoita oli 9 opettajaa kohti, nyt 25. Tämän lisäksi yhteisiä kokemuksia riitti tuottavuuden kasvusta, laadunvarmistusjärjestelmistä ja määräaikaisista virkasuhteista. Mielenkiintoista oli kuulla, että Isossa-Britanniassa kukin yliopisto itse on autonominen työnantajaosapuoli, mutta toisaalta yliopistotkin haluavat keskustason ratkaisuja, koska paikallinen sopiminen on hyvin työlästä.

  Ison-Britannian yliopisto-opettajien hidastuslakko, jollaiseksi tenttienkorjauslakkoa voi luonnehtia, ilmeisesti toimi. Sopimuksen päästiin ennen kuin oli ajauduttu tenttikaaokseen. Vaikka tämä saattaisi tuntua hyvältä tavalta järjestää työtaistelutoimet meilläkin, se ei kuitenkaan ole mahdollista työrauhavelvoitteen aikana, sillä arviointi kuuluu meillä virkavelvollisuuksiin.

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja Yliopistonlehtorien liitto