5/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 15.5.2006

  • käsiteltiin yleistä työmarkkinatilannetta. Yleiskorotus on kesäkuun alussa 1,4 %, järjestelyvarat sijoitetaan UPJ:hin
  • päätettiin liiton talousasioista
  • keskusteltiin UPJ:stä ja annettiin ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin tiedoksi liiton uudet kotisivut
  • annettiin valtuudet tilata Professorimatrikkeli kokouksessa esitetyillä perusteilla
  • hyväksyttiin 1.6. järjestettävän liiton varsinaisen kokouksen esityslista
  • valtuutettiin työvaliokunta antamaan lausunto tutkijanuratyöryhmän loppuraportista
  • merkittiin tiedoksi liiton lausunto OPM:lle työryhmämuistiosta Tohtorikoulutuksen kehittäminen
  • merkittiin tiedoksi liiton paikallistoiminnan kehittämisseminaari 1.-2.6.2006

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 28.4.2006

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen palkkausjärjestelmäuudistuksen tilanteesta sekä käydyn keskustelun
  • keskusteli alipalkkaliittojen yhteistyöstä
  • päätti tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle työttömyysturvalain soveltamista koskevan kantelun
  • merkitsi tiedoksi tilanteen apurahansaajien eläketurvan osalta
  • päätti, että Vuoden tieteentekijä julkistetaan 16.10.2006

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 21.4.2006

  • päätettiin esittää kevätliittokokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2005 toimintakertomus
  • päätettiin esittää kevätliittokokoukselle vahvistettavaksi vuoden 2005 tilinpäätös
  • päätettiin esittää kevätliittokokoukselle vaalitoimikunnan perustamista syksyn puheenjohtaja- ja hallitusvaaleja varten
  • päätettiin pitää kevätliittokokous 19.5.2006
  • merkittiin tiedoksi saatu selvitys neuvottelutilanteesta
  • merkittiin tiedoksi, että YLL:n valtuutetut OAJ:n valtuustossa 2006-2010 ovat Erja Kosonen, Pia Mänttäri ja Tiina Saali ja heidän varallaan ovat Eeva Kuusela, Sylvi Soramäki-Karlsson ja Aira Thölix
  • päätettiin esittää YLL:n puheenjohtajaa Tuula Hirvosta OAJ:n hallituksen jäseneksi
  • merkittiin tiedoksi arviointiryhmien lehtorijäsenten tapaaminen 5.-6.5.2006 ja YLL:n yhdistysten puheenjohtajien tapaaminen 15.9.2006
  • merkittiin tiedoksi OAJ:n lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta