5/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • UPJ:n tilanne lyhyesti

  Tavoitteena:
  • 31.5.2006 mennessä neuvottelutulos
  • 30.6.2006 mennessä sopimuksen hyväksyminen

  • Toukokuussa tiiviitä neuvotteluja. Jos neuvottelutulos syntyy, kesäkuussa järjestökäsittely

  • Jos sopimus UPJ:stä syntyy, tulee se takautuvasti voimaan 1.1.2006 alkaen. Ensimmäiset UPJ-palkat tulisivat kuitenkin maksuun konkreettisesti vasta syksymmällä yliopistojen palkanmaksun tekniikkaan yms. liittyen. Mahdolliset korotukset tulisivat tietysti takautuvasti 1.1.2006 alkaen.

  • Täydentävällä rahoituksella toimivien osalta käyttöönottoajankohta olisi viimeistään 1.1.2007.

  • Jos sopimusta ei synny, euromääräistetään nykyiset palkat 1.7.2006 alkaen

  • UPJ-tilanteen kehitystä kannattaa seurata kesäkuun aikana liittojen www-sivuilta

  www.professoriliitto.fi
  www.tieteentekijoidenliitto.fi
  www.yll.fi

  Työmarkkinatilanne kesän alkaessa

  Kokonaisratkaisun mukaiset korotukset ovat tulossa maksuun kesäkuun alusta. Keskustelut seuraavasta kierroksesta ovat alkamassa. Yliopistojen osalta UPJ on ylivoimaisesti tärkein työmarkkinakysymys.

  Voimassa oleva tulopoliittinen kokonaisratkaisu jatkuu 30.9.2007 saakka. Ratkaisuun liittyen keskusjärjestötasolla on asetettu noin kymmenkunta erilaista työtyhmää. Näissä on edustettuna AKAVA. Valtionsektorilla on niinikään asetettu kymmenkunta erilaista työryhmää, joissa osallisena on JUKO. Viimeksi mainittuihin työryhmiin kuuluu mm. määräaikaistyöryhmä, jonka työ on kuitenkin nyt väliaikaisesti keskeytyksissä.

  Palkkoihin 1,4 %:n korotus kesäkuun alusta

  Kokonaisratkaisun mukaisesti 1.6.2006 alkaen tulee kaikkiin palkkoihin 1,4 % korotus. Ensimmäistä kertaa korotus on akavalaisten tavoitteiden mukaisesti puhtaasti prosentuaalinen yleiskorotus.

  Valtion keskustason toimijat ovat antaneet virastoille ohjeet yleiskorotuksen tekemisestä. Yliopistot ovat ainoa sektori valtiolla, jossa edelleen sovelletaan Apalkkaluokkia kesäkuun loppuun 2006 saakka. Neuvottelut yliopistosektorin yleiskorotuksen palkkapohjasta ovat hiukan kesken, mutta todennäköisesti ainakin suurin osa yliopistoja tulee maksamaan kesäkuussa 1,4 % korotuksen, tähän voi tulla myöhemmin tarkennusta.

  Kesäkuun alusta tulee niinikään tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun perustuva 0,4 % järjestelyvara sekä matalapalkkaisten ja naisten suhteelliseen osuuteen perustuva tasa-arvoerä. 0,4 % liittoerästä on siirretty 0,02 % valtionsektorilla keskustason käyttöön. Tämä vaatimaton summa on kohdennettu mm. luottamusmiesjärjestelmän kehittämiseen ja arviointiryhmissä työskentelevien vuotuiseen pienehköön palkkioon.

  Yliopistojen osalta jäljelle jäävä liittoerä vajaa 0,4% samoin kuin järjestelyvara siirretään kokonaisuudessaan UPJ:n rahoittamiseen.

  Muista korotuksista kokonaisratkaisun yhteydessä ei sovittu sopimuskauden aikana. UPJ:n mukaiset korotukset ovat osittain eri asia.

  Seuraavan kierroksen valmistelu alkamassa

  Voimassa oleva työmarkkinaratkaisu on katkolla runsaan vuoden kuluttua. Seuraavaa kierrosta koskevia taustakeskusteluja ollaan vähäisessä määrin käynnistetty. Keskustelut kiihtyvät kesän jälkeen.

  Työmarkkinajärjestön normaaliin toimintaan kuuluu järjestövalmius, jota koskeva perusta luodaan hyvissä ajoin työrauhavelvoitteen voimassa ollessa. JUKOn valtionsektorilla on viime aikoina tehostettu yleistä järjestövalmiutta. Järjestövalmius liittyy myös seuraavaan kierrokseen.

  UPJ:n kohtalo vielä epävarma

  Viime vuoden lopun alustavan neuvottelutuloksen mukaan yliopistojen UPJ:stä tulee päästä lopulliseen neuvottelutulokseen toukokuun loppuun mennessä. Lopullisesti sopimus on hyväksyttävä kesäkuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä UPJ:ssä esiintyy monen mielestä ratkaisua kaipaavia ongelmia. Päivät alkavat käydä vähiin.

  Mikäli UPJ-sopimus saavutetaan kaavaillun aikataulun mukaisesti, tulee UPJ voimaan taannehtivasti 1.1.2006 alkaen. Tuosta ajankohdasta alkaen maksettaisiin ensimmäiset UPJ:n mukaiset korotukset taannehtivasti. Tilanne näyttää kuitenkin olevan myös se, että vaikka UPJ:tä koskeva sopimus saavutettaisiin aikataulun mukaisesti, todellisuudessa ensimmäiset UPJ:n mukaiset korotukset saataisiin maksuun ilmeisesti vasta kesän jälkeen.

  UPJ voi vielä kariutua. Tämä merkitsi käytännössä, että palkat euroistettaisiin 1.7.2006 alkaen ilman korotuksia. Tuon jälkeistä neuvotteluilmapiiriä on vaikea ennakoida. UPJ on nyt kovin herkässä vaiheessa.

  Jorma Virkkala Professoriliiton toiminnanjohtaja 16.5.2006