5/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 3.4.2006

  • hyväksyttiin liiton vuoden 2005 toimintakertomus sekä päätettiin saattaa se valtuuston käsiteltäväksi
  • merkittiin tiedoksi kokouksessa annettu selvitys yleisestä työmarkkinatilanteesta
  • merkittiin tiedoksi UPJ:n tilanne
  • merkittiin tiedoksi järjestöllinen tilanne
  • käytiin keskustelua kehyspäätöksestä ja tuottavuusohjelmasta ja annettiin ohjeet jatkovalmistelulle
  • OPM on pyytänyt liiton lausuntoa muistiosta “Tohtorinkoulutuksen kehittäminen” ja raportista “PhD Training and the Knowledge-Based Society: An evaluation of Doctoral Education in Finland”. Käytiin keskustelu ja todettiin, että työvaliokunta voi antaa keskustelun pohjalta lausunnon.
  • merkittiin tiedoksi liiton lausunto AKAVAlle kansallisen alue- ja rakennepolitiikan strategiasta
  • merkittiin tiedoksi liiton kannanotto Hankenille Assistant Professoreita koskien
  • merkittiin tiedoksi Korkeakoulukeksintölain tilanne
  • suoritettiin jäsenkyselyyn liittyvä arvonta

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.3.2006

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • kävi vilkkaan ja perinpohjaisen keskustelun tohtorikoulutuksen kehittämistarpeista liiton lausunnon pohjaksi
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2005 tilinpäätöksestä
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2005 toimintakertomuksesta
  • päätti kevätliittokokoukselle tehtävästä esityksestä koskien vaalivaliokunnan kokoonpanoa
  • päätti käsitellä kevätliittokokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi ajankohtaisia asioita ja yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistusta
  • käsitteli ajankohtaista tilannetta yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisessa
  • käsitteli luottamusmiessopimusten uudistamista
  • keskusteli korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteista