3/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • Jan-Håkan Öberg
  är lektor, huvudförtroendeman samt viceordförande för Universitetslektorernas förbund r.f.

   

  Jan-Håkan Öberg

  Många sanningar om DNL (UPJ)

  Människan är nog en så underlig varelse. Det har jag fått erfara som huvudförtroendeman för närmare 4 000 Akava-anslutna vid Helsingfors universitet. Jag har nämligen fått motta flera hundra samtal och framför allt e-postmeddelanden om DNL (det nya lönesystemet). De flesta som tagit kontakt har varit oroade över sin egen situation i DNL, vilket jag tolkar som en helt normal reaktion inför en ny osäker situation. Det har också funnits oroade förmän som har velat veta hur deras medarbetare kommer att klara sig i DNL. Personligen tycker jag synd om förmännen överhuvudtaget just nu. Vissa har hamnat i kläm och några har t.o.m. blivit utpressade. Dessutom har många hamnat i förmansposition utan sin egen vilja. Också förtroendemännen har fått utstå många obehagligheter under den här processen.

  Utan att förvränga sanningen allt för mycket ger jag här några fiktiva exempel på frågor förtroendeman Leo Lektor konfronterats med och berättar vad han lär ha svarat frågeställarna.

  1) Min lön kommer att stiga ca 200 euro DNL men egentligen borde jag få 400 euro i tillägg eftersom min hustru säger så. Det är nämligen så att på min hustrus arbetsplats finns en kille som gör ungefär samma saker som jag och således borde jag väl ha samma lön som han. Vilket råd ger du? MVH Pontus

  Bästa Pontus. Varför inte kräva en höjning på 600 eller 800 euro i stället för futtiga 400 euro. Ta fram kravramen och försök hitta kriterierna för din egen placering där. Ifall din arbetsbeskrivning motsvarar kriterierna på en nivå som ger en löneförhöjning på 400 e eller mer är ju allt OK. Ifall du hamnar på sämre nivå kan jag tyvärr bara säga att du måste ändra på din arbetsbeskrivning och göra den mer realistisk för att få bättre nivå. Vad man betalar på den privata sektorn kan jag tyvärr inte ta ställning till. Med vänlig hälsning Leo Lektor

  2) Här hos oss finns en merkonom som har A 21 i lön. Det är alltför mycket. Vi har också en annan som lyfter 3 660 euro i månaden vilket absolut är alltför mycket (hon bara städar hemma hos sig och ibland också här och dessutom baktalar hon alla hon inte gillar). Hur kan vi få deras överstora garantilöner ned? Hälsningar Inga

  Bästa Inga. Som huvudförtroendeman kan jag inte påstå att någon får för mycket i lön, men att få ALLDELES för mycket i lön går ju naturligtvis för långt. Du skall genast göra en reklamation hos chefen. Det här är ju alldeles förfärligt – för mycket i lön, bevars! Med vänlig hälsning Leo Lektor

  3) Jag har placerats på nivå 7, men vad krävs för att jag kommer upp till nivå 8? Joakim

  Bästa Joakim. Kriterierna för att komma upp till nivå 8 är följande: Man måste vara minst 55 år gammal, ha övervikt (ju mera desto bättre) och ha klara stressymptom som t.ex. sömnlöshet, glömska och bortavarande blick på möten. Dessutom får man extra poäng om man har högt blodtryck (konsultera läkaren). Det är också klokt att titta vad som sägs i kravkartan på nivå 8 (detta kan vara till nytta i gränsfall). Med vänlig hälsning Leo Lektor

  4) Bästa huvudförtroendeman. En av mina medarbetare skulle få sitt sista (tredje) tjänsteårstillägg om tre år, men nu blir hon utan det i det här nya lönesystemet. Har ni där på förbundet tagit detta i beaktande? Med vänlig hälsning Lisa

  Bästa Lisa. På förbundet har vi tyvärr inte gjort något på över tio år och FOSU (JUKO på finska) blev tagen på sängen när förhandlingsresultatet undertecknades. DNL har alltså kommit som en stor överraskning för oss alla. Nu har vi påtvingats ett nytt system som tyvärr inte ger automatiska förhöjningar. I alla fall poängteras erfarenhet som ett viktigt moment i DNL på flera ställen, vilket borde ge en erfaren lärare mer krävande arbetsuppgifter och bättre resultatpoäng. Med vänlig hälsning Leo lektor

  Jan-Håkan Öberg

  P.S. Om man först förhandlar i åratal och resultatet förblir en lönesänkning på långsikt, kan jag inte acceptera ett sådant avtal.

  Jan-Håkan Öberg är lektor, huvudförtroendeman samt viceordförande för Universitetslektorernas förbund r.f.