3/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Työmarkkinarealismi ja
  palkkausuudistus

  Uutta palkkausjärjestelmää voidaan kritisoida monilla perusteilla. Työmarkkinarealismi edellyttää kuitenkin vaikuttamista UPJ:hin. Palkkakehitystä on vaikeata turvata UPJ:n ulkopuolella.

  Vuosi sitten yliopistoissa UPJkritiikki oli melko laajaa ja suurelta osin perusteltua. Kesän tullessa kritiikki väheni, täysin se ei ole kuitenkaan koskaan lakannut.

  UPJ:n käyttöönottaminen lähenee. Tiedot vaativuustasosijoittelusta ja monessa tapauksessa vaativuustason alentamisesta ovat asianomaisten käytössä. Vaikka enemmistö tulee saamaa korotuksen, takuupalkkaisuus uhkaa useaa työntekijää. UPJ:n kriteerit koetaan eräiltä osin edelleen vaikeaselkoisiksi ja järjestelmän toteuttaminen suuritöiseksi. Ei ole mikään ihme, että UPJ-kritiikki on jälleen voimistunut. Kritiikki ei kuitenkaan ole yhtä laajaa ja saman luontoista kuin vuosi sitten.

  Perälautasopimus

  Tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä vuoden 2004 lopulla solmittiin sopimus uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta valtionhallinnossa eli ns. perälautasopimus. Perälautasopimus tuloksena suurin osa valtion palveluksessa olevista on nykyisin UPJ:n piirissä. Suurin yksittäinen vielä tällä hetkellä UPJ:n ulkopuolella oleva ala on yliopistolaitos. Yliopistot eivät ole valtiolla UPJ:n tienraivaajia, vaan perässätulijoita.

  Perälautasopimus on vahvasti sanktioitu. Mikäli UPJ ei synny, palkat euroistetaan. Näin oli jo käymässä joulukuussa 2005, mutta tuolloin solmitun yliopistoja koskevan virkaehtosopimuksen mukaan euroistamista siirrettiin noin puolella vuodella. Vanhalle järjestelmälle tuli siten vähän jatkoaikaa.

  Palkkojen euroistaminen merkitsisi auttamatta yliopistojen palkkatason vajoamista. Tätä on kuvattu mm. Acatiimin edellisessä numerossa (s. 19) Eeva Rantalan kirjoituksessa Miten uudesta palkkausjärjestelmästä päätetään.

  Voidaan perustellusti kysyä, miksi vuoden 2004 lopulla mentiin tekemään sanktioitu perälautasopimus. Sopimus on osa tulopoliittista kokonaisratkaisua. Perälautasopimuksen hylkääminen olisi käytännössä tarkoittanut mitä ilmeisemmin kokonaisratkaisun ulkopuolelle ajautumista. Useat kokonaisratkaisun ulkopuolelle jääneet alat joutuivat sittemmin työtaisteluun. JUKOlaisella valtionsektorilla ja erityisesti yliopistoissa ei ollut havaittavissa suurta työtaisteluhalukkuutta vuoden 2004 lopulla. Tällaisen analyysin järjestöt tekivät hyväksyessään perälautasopimuksen.

  Ratkaisu kesäkuussa

  Tässä lehdessä on kuvattu (s. 10- 11) professorien palkkakehitystä. Vaikka se on ollut viime vuosina kohtuullista, on se ollut kuitenkin vähän heikompaa kuin valtiolla keskimääräisesti. Tämä johtuu siitä, että UPJ-virastoihin ja -hallinnonaloille on ohjailtu ainakin jonkin verran lisärahoitusta palkkojen kehittämiseen. Näin tulee olemaa myös jatkossa.

  Viime joulukuinen neuvottelutulos edellyttää, että yliopistojen lopullinen neuvottelutulos saavutetaan toukokuun 2006 loppuun mennessä. Kesäkuu on vielä harkinta- ja päätöksentekoaikaa. Kesäkuussa päätetään UPJ:n kohtalosta.

  UPJ voidaan siis vielä hylätä. Tuolloin astuisi kuvaan melkein kirosanalta kuulostava euroistaminen ja palkkatason vajoaminen yliopistoissa. Epävarmuus koittaisi ja todennäköisesti otettaisiin aimo askel kohti konfliktia vuoden 2007 lopulla. Suuret panokset ovat pelissä.

  Työmarkkinarealismia

  Professoriliitto ei ole mikään UPJintoilija. Liitossa on kuitenkin nähty, että UPJ:hin vaikuttamalla pystytään saamaan siitä parempi kuin sellaisessa tapauksessa, että jätettäisiin UPJ:n pelikenttä kokonaan muiden haltuun.

  Professoriliitto on muiden liittojen tapaan vastuussa jäsenistölleen palkkakehityksestä. Tämän hetkinen analyysi on, että jäsenistön palkkaedut pystytään turvaamaan paremmin vaikuttamalla UPJ:hin kuin olemalla sen ulkopuolella.


  Jorma Virkkala
  Professoriliiton toiminnanjohtaja
  21.3.2006

   

  Opetusministeriön neuvotteluryhmä odottelee tuloksia UPJ-arvioinneista

  JUKOn neuvottelupäällikkö Arja Vehmaksen mukaan opetusministeriön UPJ-neuvotteluryhmässä on viime aikoina oltu odottavalla kannalla – tulokset yliopistojen arvioinneista ovat tulossa 15. huhtikuuta.

  Kokouksessa 20. maaliskuuta neuvotteluryhmässä puitiin allekirjoituspöytäkirjan tekstejä, luottamusmiesten palkkioita ja luottamusmiessopimuksiin liittyviä asioita. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on omalta osaltaan valmistellut luottamusmiessopimusten malleja. Samoin se on tehnyt selvityksiä luottamusmiesten ajankäytöstä ja luottamusmiestarpeesta.

  OPM:n neuvotteluryhmässä on myös käyty neuvotteluja niistä palkkioista ja palkanlisistä, jotka eivät kuulu uuden palkkausjärjestelmän piiriin. Näistä ollaan rakentamassa ohjetta. Ohjetta yliopistoille valmistellaan myös tilastoasiasta. Luottamusmiesten tulee saada käyttöönsä tilastoaineisto uusien arviointien tuloksista.

  Neuvotteluryhmän kokousaikataulu tiivistyy huhtikuun puolenvälin jälkeen, jolloin se saa käyttöönsä arviointien tulokset. Lopullinen neuvottelutulos yliopistojen uudesta palkkausjärjestelmästä on tähtäimessä 31.5.2006 mennessä.

  Yliopistojen arviointiryhmät ovat viime aikoina käsitelleet vaatiarviointien tarkistuksia ja uusia arviointeja. Esimiehen ja alaisen välillä käytävät henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnit on tehty jokaisessa yliopistossa.

  Jos lopullista neuvottelutulosta ei saavuteta 31.5.2006 mennessä, palkat euromääräistetään 30.6. 2006. A-palkkaluokat säilyvät, ikälisät, määrävuosikorotukset ja pätevyyslisät kertyvät siis kesäkuun loppuun saakka.