3/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

   
   

  Yliopistoista vähennetään
  lähes 1300 virkaa

  Valtioneuvosto päätti tuottavuusohjelmasta ja henkilöstömäärän vähentämisestä 23. maaliskuuta. Päätös merkitsee noin 1300 viran vähentämistä opetusministeriön hallinnonalalta. Tästä suurin osa kohdistuu yliopistoihin. Aiempi kauhuskenaario olisi tarkoittanut lähes 6000 viran leikkausta. Kehyspäätöksen mukaan yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan kehittämislain mukaisesti 20 miljoonalla eurolla vuonna 2007. Suomen Akatemian tutkimusrahoitusvaltuus kasvaa vuosittain 5 prosenttia vuosina 2008-2011.

  Vuoden takainen tuottavuusohjelmapäätös olisi merkinyt 17 500 työpaikan saneeraamista valtiolta vuoteen 2011 mennessä. Yliopistoista tämä kauhuskenaario uhkasi leikata lähes 6000 virkaa. Reilu viikko sitten tehty päätös vie valtiolta yhteensä 9655 työpaikkaa. Hallinnonalakohtaiset tavoitteet vaihtelevat vajaasta neljästä prosentista noin 14 prosenttiin nykyhenkilöstöstä.

  Opetusministeriön hallinnonala sijoittuu leikkausprosenttien alapäähän: henkilöstömäärää vähentävä vaikutus 2007-2011 on 1300 virkaa. Koska yliopistot ovat OPM:n hallinnonalan ylivoimaisesti suurin yksikkö, kohdistuu 1300 lähes kokonaan yliopistotyöpaikkoihin. Luku on melko lähellä opetusministeriön tuottavuuslausunnossa viime lokakuussa esittämää 1500 viran leikkausta.

  Yliopistojärjestöjen ja yliopistojen voimakas vaikutus virkojen vähentämisuhkaan ei siis mennyt täysin hukkaan. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto edellyttivät kannanotossaan 3.3, että yliopistot tulisi saada kokonaan ulos tuottavuusohjelmasta. Liittojen mielestä yliopistojen tuottavuus on viime vuosina noussut niin huimasti, että perusteita niiden kuulumiseen valtionhallinnon tuottavuusohjelman piiriin ei ole olemassa. Millään muulla julkisen sektorin lohkolla ei ole viimeiseltä kymmeneltä vuodelta esittää sellaisia tuottavuuden nousua ilmaisevia lukuja kuin yliopistoilla. Tuottavuusohjelman kaavamainen toteuttaminen olisi ollut liittojen mielestä myös vastoin hallitusohjelmaa, jossa todetaan “yliopistoissa harjoitettavan tieteellisen tutkimuksen perusedellytyksiä vahvistetaan”.

  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO peräsi tiedotteessaan 10. 3. hallituksen vastuuta valtion työpaikoista. Metsäteollisuuden irtisanomiset kauhistuttivat hallituksen perustamaan koordinointityöryhmän ja valtiovarainministeri Eero Heinäluoma tivasi irtisanovilta yhtiöiltä yhteiskunnallista vastuuta työllistämisestä. JUKO ihmetteli, missä on valtion yhteiskunnallinen vastuu omista työpaikoistaan? Saneeraus olisi myös ollut täysin vastoin hallituksen globalisaatiostrategiaa, jonka tavoitteena on koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen.

  Kirsti Sintonen