3/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 13.3.2006

  • merkittiin tiedoksi liiton varallisuustilanne ja sen kehitys sekä antaa valtuustolle ko. selvitykset

  • päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2005 esitettäväksi edelleen valtuustolle ja esittää, että ylijäämä liitetään liiton peruspääomaan

  • käsiteltiin alustavasti liiton 2005 toimintakertomus ja annettiin ohjeet jatkovalmistelulle

  • liitto on selvittänyt valtuuston pyynnöstä emerituskäytäntöjä eri yliopistoissa. Annettiin selvitys kyselystä. Käytiin tarvittava keskustelu ja päätettiin käsitellä asia valtuuston kokouksessa

  • käytiin keskustelu Professorimatrikkelin uusimisesta ja päätettiin valmistella asiaa eteenpäin. Asia saatetaan valtuuston päätettäväksi

  • merkittiin tiedoksi kokouksessa annettu selvitys yleisestä työmarkkinatilanteesta. Valtion palkkaohjelman soveltamisesta on käynnistymässä neuvottelut

  • merkittiin tiedoksi alustava raportti jäsenille ja hallintojohtajille suunnatusta professorien palkkakyselystä. Raportti julkaistaan aikaisempaan tapaan

  • yliopistojen UPJ etenee kahdella tasolla: 1) Arvioinnit yliopistoissa ja 2) neuvottelut OPM:n tasolla. Merkittiin tiedoksi UPJ:n tilanne ja annettiin ohjeet jatkovalmistelulle

  • todettiin ns. tuottavuusohjelman lähiaikataulu. Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja annettiin ohjeet jatkovalmistelulle

  • todettiin, että Hankenilla on käynnistetty Assistant Professorship hakumenettely. Päätettiin lähettää asiasta kirjelmä yliopistolle

  • merkittiin tiedoksi liiton kv-vastaavan Juhani Peltosen raportti konferenssimatkasta

  • merkittiin tiedoksi JUKOn kannanotto yliopistoille opettajien työajan seurannasta

  • merkittiin tiedoksi liiton sekä TTL:n ja eduskunnan sivistysvaliokunnan edustajien tapaaminen 21.3 2006

   

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.2.2006

  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskusteli opetus- ja tutkimushenkilöstön työajanseurantaa koskevasta tilanteesta

  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskusteli tuottavuusohjelman jatkotoimenpiteistä opetusministeriön hallinnonalalla

  • päätti olla toistaiseksi mukana alipalkkaliittojen yhteistyössä

  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskusteli UPJ-tilanteesta

  • päätti liiton lausunnosta yliopistojen ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta

  • päätti täydentää edunvalvontatyöryhmää siten, että jäseneksi valittiin Sinikka Torkkola (TATTE)

   

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 17.3.2006

  • merkitsi tiedoksi UPJ -neuvottelutilanteesta

  • keskusteli valtionhallinnon tuottavuushankkeesta ja merkitsi tiedoksi OPM:n muistion, Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen

  • keskusteli yliopistojen edunvalvonnasta

  • valitsi liiton edustajiksi Pohjoismaisten korkeakoulualan järjestöjen kokoukseen 7.-11.6.2006 Islantiin Tuula Hirvosen, Tiina Saalin ja Jan-Håkan Öbergin

  • sai selvityksen OAJn hallituksen kokouksista

  • keskusteli OPM:n muistiosta Tohtorikoulutuksen kehittäminen