3/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • Akatemiaprofessori Risto Nieminen toimii fysiikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Professoriliitto valitsi hänet Vuoden Professoriksi 2003.

  Risto Nieminen

  Instant MIT ?

  Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on voimallisesti ajanut aloitetta perustaa European Institute of Technology (EIT), eurooppalainen vastine MIT:lle (Massachusetts Institute of Technology). EIT:stä kaavaillaan ja haaveillaan MIT:n kaltaista huippuyliopistoa, joka vahvistaisi eurooppalaista innovaatiojärjestelmää. Vuosibudjetiksi on suunniteltu jopa 2 miljardia euroa. Vaikka jossain vaiheessa ajateltiin Euroopan parlamentilta mahdollisesti vapautuvia tiloja Strasbourgissa EIT:n sijoituspaikaksi, EIT todennäköisesti toteutuu (jos toteutuu) verkostotyyppisenä. On selvää, että kaikki itseään arvossa pitävät eurooppalaiset tekniikan alan yliopistot seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti.

  Euroopassa on muutakin liikehdintää tutkimusprofiilin kirkastamiseksi ja sitä kautta teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Huoli yliopistojen tasosta ja kyvystä houkutella lahjakkuuksia tuntuu painavan monia. Itävaltaan perustetaan Austrian Institute of Science and Technology huomattavan rahallisen panostuksen voimalla. Saksassa ja Ranskassa on käynnistetty eliittiyliopistojen rahoitusohjelmat.

  Euroopan yliopistojen reivaaminen uuteen kuntoon on tärkeää, suorastaan välttämätöntä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta niiden resurssit ovat auttamattoman pienet amerikkalaisiin kilpailijoihin verrattuna, ja suurin osa joutuu tyytymään paikallisen tai kansallisen vaikuttajan rooliin. Johtamis- ja hallintojärjestelmät ovat vanhentuneita eikä poliittista valmiutta rahoitusrakenteiden radikaaliin muuttamiseen juurikaan löydy. Dynamiikka hidastuu, uudet avaukset vähenevät ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus heikkenee. Yliopistoihin kohdistuvat odotukset innovaatioiden kehtoina uhkaavat jäädä pettymyksiksi. Euroopan yliopistoissa on paljon maailmanluokan tutkijoita ja tutkijaryhmiä, mutta kriittistä massaa tai tiheyttä löytyy vain harvoista.

  Tässä mielessä aloitetta EIT:stä voi pitää hyvänä. Kysymyksiä nousee kuitenkin useita. Miksi huippututkimuksen asioissa häärii niin monta komission pääosastoa (ainakin kolme)? Ei kai EIT uhkaa jo päätettyä European Research Councilin (ERC) perustamista? Eikö jäsenmaiden olisi ensin pantava omat asiansa kuntoon, Lissabonin julkilausumien hengessä? Voiko huippuyliopiston noin vain perustaa, pysyykö kannettu vesi kaivossa?

  MIT:n valitseminen tekniikan alan yliopiston malliksi Euroopassa on hieman erikoista siinä mielessä, että MIT ei vastaa täällä vakiintuneita käsityksiä yliopistojen työnjaosta. Amerikassahan ei ole teknillisiä korkeakouluja tai yliopistoja. MIT on monialainen yliopisto, jossa on muun muassa vahva humanististen tieteiden perinne sekä bio- ja lääketieteiden aktiviteetit. Monialaiset yliopistot ovat vahvoilla, kun uudet tutkimus- ja kehitysalat lähes poikkeuksetta syntyvät perinteisten tieteenalojen leikkaus- ja rajapinnoille.

  Akatemiaprofessori Risto Nieminen toimii fysiikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa. Professoriliitto valitsi hänet Vuoden Professoriksi 2003.