2/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 20.1.2006

  • päätettiin asettaa hallituksen työvaliokunta
  • asetettiin liiton vaalitoimikunta valmistelemaan kuluvana vuonna suoritettavia luottamusmiesvaaleja
  • todettiin, että liiton matrikkelitoimikunta jatkaa toimintaansa
  • nimettiin liiton edustajat Patuun, joka on PRL:n ja TTL:n yhteinen valiokunta
  • nimettiin liiton edustajat Acatiimin toimitusneuvostoon
  • nimettiin 2006 pidettäviin AKAVAn liittokokouksiin liiton edustajat
  • todettiin, että liiton kv-vastaavana jatkaa hallituksen jäsen Juhani Peltonen
  • todettiin, että hallituksen jäsen Eero Puolanne jatkaa liiton yhteyspäällikkönä
  • merkittiin tiedoksi yleinen työmarkkinatilanne
  • keskusteltiin UPJ -tilanteesta ja annettiin ohjeet jatkovalmistelulle
  • käytiin keskustelua yliopisto-opettajien vuotuisista työajoista Tilastokeskuksen selvityksen pohjalta
  • merkittiin tiedoksi kokouksessa annettu selvitys järjestöllisestä tilanteesta
  • päätettiin vuoden 2006 kokousajoista

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 19.1.2006

  • merkitsi tiedoksi katsauksen toimintavuoden keskeisiin asioihin
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen palkkausuudistustilanteen
  • päätti perustaa edunvalvontatyöryhmän, kirjastotyöryhmän ja palkkausjärjestelmätyöryhmän sekä päätti työryhmien kokoonpanoista (ks. www.tieteentekijoidenliitto.fi – Yhteystiedot)
  • nimesi liiton työtaistelutoimikunnan
  • valitsi liiton edustajiksi Professoriliiton ja TTL:n yhteistyötoimikuntaan Antero Puhakan, Ragna Rönnholmin ja Eeva Rantalan
  • valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Ragna Rönnholmin ja Henri Virtasen
  • käsitteli apurahansaajien sosiaaliturvan kehittämistä

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 3.2.2006

  • sai selvityksen UPJ -neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi YLL:n ehdokkaat OAJ:n valtuustovaaleissa
  • sai selvityksen Tieteentekijöiden liiton, Professoriliiton ja YLL:n työvaliokuntien tapaamisesta
  • päätti esittää YLL:n liittokokoukselle vaalitoimikunnan asettamista
  • keskusteli YLL:n hallituksen työskentelystä 2006
  • päätti jäsentiedotteiden kääntämisestä ruotsinkielelle
  • merkitsi tiedoksi YLL:n jäsenyhdistysten avustukset
  • sai selvityksen OAJ:n hallituksen kokouksista
  • keskusteli joissakin yliopistoissa esitetystä lehtorien työajan seurannasta. Todettiin, että 1600 tunnin kokonaistyöaika on edelleen voimassa.