2/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Yliopistonlehtorien liiton edunvalvonta ja OAJ

  Opetusalan ammattijärjestön valtuustovaalien lähestyvät ja Yliopistonlehtorien liiton jäsenistö herää kysymään, mikä OAJ ja miksi OAJ? Siksi on paikallaan selvittää muutama perusasia YLL:n järjestäytymisestä osana OAJ:ä.

  YLL liittyi OAJ:öön vuonna 1986. Tällöin liiton johto ja sen päättävät elimet katsoivat, että YLL:n edunvalvonta hoituu parhaiten osana vahvaa emojärjestöä ja sitä jatkumoa, jonka OAJ:n jäsenryhmät muodostavat opetusalalla. Yliopistonlehtorien liiton jäsenkunta on opetus- ja tutkimustyötä tekevää päätoimista yliopistojen opetushenkilökuntaa. OAJ:öön kuuluu opetusalan opetushenkilökuntaa, johtajia ja rehtoreita lastentarhanopettajista meihin yliopistojen lehtoreihin. YLL toimii OAJ:n valtakunnallisena piirinä ja hoitaa yliopistojen lehtoreiden edunvalvontaa. Muut piirit muodostavat yleissivistävien koulujen opettajat, ammatilliset opettajat ja lastentarhanopettajat. OAJ:n jäsenmäärä on n. 115 000.

  OAJ on koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö AKAVAn jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö. Sopimusneuvottelutoiminta ja edunvalvonta hoidetaan AKAVAn Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta, joka valtuuttaa luottamusmiehet. JUKOn sisällä OAJ:n painoarvo on myös huomattava. Sopimusten solmiminen ilman OAJ:n hyväksymistä ei ole mahdollista.

  Tulo- ja palkkapolitiikan ohella OAJ on myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, jonka kannanotoilla opetusalan säännöksiin ja kehitykseen on merkitystä ja joka toimii aktiivisesti kansainvälisesti. YLL:n ääni kuuluu kaikissa korkeakoulupoliittisesti merkittävissä päätöksissä OAJ:n kautta. Vaikka olemme pieni ryhmä, edustamme omaa toimialaamme OAJ:n elimissä. YLL:lla on yksi paikka OAJ:n hallituksessa, kolme valtuutettua kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa valtuustossa, ja edustus tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa, koulutuspoliittisessa toimikunnassa, järjestötoimikunnassa, opettajankoulutustyöryhmässä (puheenjohtaja ja kaksi jäsentä) ja Opettajan toimitusneuvostossa. Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on asiantuntijaelimenä valmistella OAJ:n hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa. Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävänä puolestaan on valmistella sopimustavoitteiden asettamista sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten.

  OAJ:n valtuustovaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa siihen, kuka meitä edustaa OAJ:n toimielimissä, ja korkea äänestysprosentti osaltaan kohottaa yliopistojen lehtoreiden painoarvoa OAJ:ssä.

  Kaavio OAJ:n päätöksentekojärjestelmästä

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja, Yliopistonlehtorien liitto