2/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja, Yliopistonlehtorien liitto

   

  Työsuunnitelmasta toimivaan henkiarviointiin

  Virkaehtosopimusneuvottelujen jatkuessa yliopistojen jukolaiset edunvalvojat joutuvat tänä keväänä yhdessä miettimään, mitä ovat ne yhteiset asiat, joita on edistettävä UPJ:n ohella, ja mitkä ovat meidän yhteisiä tavoitteitamme. Luot tamusmiesten asema, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvointi sekä työaika ovat asioita, joiden hyvä hoitaminen vaatii yhteistyötä.

  UPJ-neuvottelutuloksessa on maininta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen aseman ja palkanmääräytymisen perusteiden uudistamisesta. Lopulliseen JUKOn hyväksymään sopimukseen on saatava kirjaus, joka parantaa molempien ryhmien toimintaedellytyksiä ja tekee tehtävät myös taloudellisesti tasavertaisiksi muiden tehtävien kanssa.

  UPJ-prosessin edistäminen ja sopimuksen syntyminen edellyttävät, että jukolaisilla ryhmillä on riittävän kattava yhteisymmärrys neuvottelutuloksen soveltamisesta. Tämä näkyy paikallisesti arviointiryhmien yhteistyössä ja tasavertaisesti toteutettuina arviointeina. Yhteisymmärrys mm. henkilökohtaisen työsuorituksen arviointien toteutuksesta ja menettelytavoista on tärkeää, sillä kaikkien kolmen opettajajärjestön jäsenet toimivat tehtävissä, joissa he ovat sekä arvioijina että arvioitavina.

  16.12. syntyneen neuvottelutuloksen jälkeen yliopistoissa on henkilöstölle ilmoitettu viime kevään arvioinnin jälkeinen vaativuustaso. Tässä vaiheessa muutoksia voi hakea normaalin arviointiprosessin kautta: jokaisen tehtävä tulee tarkastella kevään aikana ja todeta joko että on yksimielisyys sijoittelusta eikä tarvita muutoksia tai tulee tehdä uusi arviointi. Tämän kevään arvioinnit keskittyvät henkiarviointeihin: kaikkien henkiarviointi tehdään uudestaan, sillä opetushenkilökunnan karttaan on siirretty myös tutkimushenkilökunta ja tämä on aiheuttanut muutoksia perusteisiin. Henkiarviointilomakkeet on uusittu ja tarkentavat kriteerit ovat muuttuneet.

  Neuvottelutuloksessa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi on kytketty entistä tiiviimmin työsuunnitelmaan, joka taas on olennainen osa voimassa olevaa 1600 tunnin kokonaistyöaikasopimusta. Henkiarviointi suhteutetaan työsuunnitelman tehtäviin niin, että jokaisen henkilön suoriutuminen arvioidaan hänelle sovittujen tehtävien mukaan. Keskustelut siitä, mitä tehtävien pitäisi olla, käydään silloin kun työsuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään–mahdollisesti osana kehityskeskustelua–ei siinä vaiheessa, jolloin käydään palkkauskeskustelua. Oikein toteutettuna ja kirjattuna työsuunnitelma on hyvä henkiarviointien pohja.

  Työaikasopimuksesta on edelleen voimassa kaikki se, mitä siitä on sovittu, mm. katto opettajalta vaadittaville opetustuntien määrälle. Lisäksi 1600 tunnin työsuunnitelma on suunnittelua, ei seurantaa varten: opetushenkilökunnan työtä seurataan vain tulosten, ei siihen käytetyn työajan kautta.

  Työaika ja hyvinvointi liittyvät entistä kiinteämmin yhteen. Kun keskustelen töistä kollegojen kanssa, kuulen liian usein väsymisestä ja ajan puutteesta. Syy ei ole itse työssä ja sen sisällöissä, ei työtovereissa tai esimiehessä vaan siinä, että työ vie kaiken ajan. Työtä on yksinkertaisesti liikaa, jotta opettaja pystyisi tekemään tehtävänsä hyvin ja myös nauttimaan vapaa- ajasta, elämään perheen kanssa tai lepäämään riittävästi.

  Kuinka voimme itse vaikuttaa siihen, että sopimukset toimivat ja että opetushenkilökunnan tutkitusti yli sopimusten venyvät työajat saataisiin kohtuullisiksi? Voimme laatia oman työsuunnitelman huolellisesti ja mitoittaa se realistiseksi: otamme huomioon kaikki tehtävät ja kirjaamme tehtäviin kuluvan ajan oikein. Tämän lisäksi voimme vaatia työsuunnitelman korjaamista aina kun tehtävät muuttuvat olennaisesti: kun tehtäviä tulee lisää, jotain täytyy poistaa. Palkatonta ylityötä ei pidä keneltäkään edellyttää ja jokainen itse päättää, suostuuko siihen.

  Henkilöstöjärjestöjen tehtävä on neuvoa ja tukea jäseniä kaikissa ongelmissa, myös työajan oikeassa soveltamisessa, ja viedä asiaa eteenpäin, ellei kohtuullista tulkintaa muuten saada aikaan.

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja, Yliopistonlehtorien liitto