6/05

 • pääsivu
 • sisällys

 • Soile Veijola
  • väitteli vuonna 1998 Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineessa
  • toimi kulttuurimatkailun yliassistenttina Lapin
  yliopistossa vuodesta 1998 vuoteen 2003 saakka, jolloin yliassistentuuri muutettiin professuuriksi
  • hoitanut professorin virkaa määräaikaisena sen perustamisesta alkaen. Viran täyttöprosessi on parhaillaan käynnissä.
  • kirjoittanut lukuisia kirjoja ja artikkeleita sosiologiasta,
  sukupuolesta, matkailun kulttuurintutkimuksesta ja urheilusta
  • Mukavuusmaisema-projektissa kehitteli kollegojensa kanssa Lapin yliopistoon kansainvälistä
  kiinnostusta saavuttanutta matkailututkimuksen
  Talviakatemiaa
  • Turismi työnä -tutkimushanke on uusin projekti. Siinä hän toimii paitsi hankkeen tutkijana myös sen vastuullisena johtajana.

  Emännöinti on oleellinen osa uutta työkulttuuria

  Työelämän tarkastelua
  turismin kautta


  - Kulttuurin talouden ja talouden kulttuurin tutkiminen on nykyisin välttämätöntä, koska elinkeinoelämä on merkittävä kulttuurinen voima. Matkailu on erinomainen sovellusalue tällaiselle tutkimukselle, sanoo valtiotieteiden tohtori Soile Veijola, joka hoitaa matkailun kulttuurintutkimuksen professuuria Lapin yliopistossa.

  Soile Veijolan mukaan matkailututkimus mielletään helposti pelkästään elinkeinon edistämiseen pyrkiväksi toiminnaksi, vaikka siihen tähtäävä matkailumarkkinointi on vain yksi osa matkailun ja turismin tutkimusta. Soile Veijolan luotsaamassa matkailun kulttuurintutkimuksessa matkailua ja turismia tarkastellaan laajasti poliittisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

  Veijola aloitti työnsä Lapin yliopiston uutukaisessa matkailun oppiaineessa seitsemisen vuotta sitten. Veijolan Lapissa olon aikana on tapahtunut paljon. Matkailun oppiaine on muuttunut matkailututkimuksen oppiaineeksi, jossa opiskelija voi matkailumarkkinoinnin ja matkailun kulttuurintutkimuksen
  lisäksi valita suuntautumisvaihtoehdokseen myös luontomatkailun. Ensimmäinen matkailun kulttuurintutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkistettiin viime jouluna. Se syntyi Suomen Akatemian rahoittamassa Mukavuusmaisema-projektissa, jossa Sari Matalan virtuaalimatkailua käsittelevän väitöstutkimuksen lisäksi valmistuu tämän vuoden aikana vielä kaksi muutakin väitöskirjaa: Monika Lüthje tarkastelee tutkimuksessaan matkailijoiden maaseutumielikuvia, Anne Katarina Keskitalo puolestaan tutkii ympäristötaiteilijoiden matkakokemusten muuttumista taideteoksiksi.

  - Olen pyrkinyt kehittämään matkailun kulttuurintutkimusta sellaiseksi oppialaksi, että se toimii niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Veijola sanoo ja painottaa, että kehitystyö tapahtuu nimenomaan yhteistyössä opiskelijoiden ja eri alojen kollegoiden kanssa. Opintokokonaisuuksia suunnitellessaan hän kertoo pyrkineensä yhteistyöhön Lapin yliopiston muiden oppiaineiden, kuten sosiologian, kansainvälisten suhteiden ja kulttuurihistorian kanssa. Uusia opetusyhteistyön muotoja on parhaillaan rakentumassa taiteiden tiedekunnan, kuntoutuksen oppiaineen ja markkinoinnin kanssa.

  - Opetuksessani pyrin kartoittamaan jatkuvasti uutta tutkimuskenttää ja löytämään uusia tutkimusaiheita. Kursseillani esitän valmiiden vastusten sijaan kysymyksiä, joita pohdimme opiskelijoiden kanssa
  yhdessä. Toivon, että luennot innostavat opiskelijoita löytämään tuoreita aiheita proseminaaritöihin ja graduihin.

  Sukupuolitettu työ ja matkailu

  - Matkailussa on nimenomaan kysymys vieraan kohtaamisesta, josta ihmisten liikkuvuuden myötä on tullut keskeinen osa arkeamme, Veijola kertoo. Omissa tutkimuksissaan hän on erityisen kiinnostunut turismiin oleellisesti nivoutuvien vieraanvaraisuuden ja vihamielisyyden välisistä jännitteistä. Ne liittyvät epäsuorasti myös Veijolan uusimpaan tutkimushankkeeseen.

  - Turismi ei ole juuri kiinnostanut työntutkijoita, vaikka se onkin jo pitkään ollut merkittävä elinkeino. Siksi päätin itse ryhtyä tutkimaan turismia työnä. Sukupuoli on siinä eräs tärkeä rakennetekijä.

  Veijola on koonnut Turismi työnä -teeman ympärille kahdeksanhenkisen tutkimusryhmän, joka paneutuu aiheeseen sosiologian, liiketaloustieteen, maantieteen ja hallintotieteen näkökulmista. Hankkeen empiirinen aineisto hankitaan Lapista, mutta tutkimus tehdään niin, että sen tulokset ovat hyödynnettävissä myös kansainvälisesti. Hankkeen englantilaiset, norjalaiset ja italialaiset yhteistyökumppanit takaavat sen, että tutkijaryhmässä käydään keskusteluja myös ulkomaisten kollegojen kanssa heti hankkeen alusta lähtien.

  Turismi työssä -hankkeen myötä Soile Veijola jatkaa miltei parikymmentä vuotta jatkunutta yhteistyötään tutkija Eeva Jokisen kanssa. Sukupuoli, työ ja matkailu -tutkimuksessa Veijola ja Jokinen tarkastelevat työelämän muutosta feministisen kulttuurikritiikin näkökulmasta.

  - Eräs teesimme on, että turismityöhön liittyvä emännöinti, kuten käytännöllisten ja materiaalisten mukavuuksien järjestäminen, viehättävän ilmapiirin luominen ja hoidettu ulkonäkö leimaa turismityön lisäksi muitakin työelämän sektoreita, Veijola toteaa.

  Vanhalla Volvolla ympäri Suomea

  - Kongressimatkat ja opettajavaihdot ovat avoimia ja seurallisia kohtaamisen tiloja ihan toisella tavalla kuin omaseuraisuus tai iskemislomat, jotka eivät ole lainkaan niin kiinnostavia, Soile Veijola sanoo. Mieluisalle kongressimatkalle hän lähtee taas jo muutaman viikon päästä. Heinäkuun alussa Veijola osallistuu Eeva Jokisen kanssa Tukholmassa järjestettävään International Institute of Sociology -maailmankongressiin. Siellä he esittävät performanssin otsikolla Hostessing, Gender and Work.

  Soile Veijolalla on kodit sekä Rovaniemellä että Helsingissä. Kahden kaupungin välinen matkustaminen on seitsemän vuoden aikana tullut professorille tutuksi.

  - Pohjoinen kiinnostaa minua nykyisin ehdottomasti enemmän kuin etelä. Esimerkiksi kansainvälisyys on täällä pohjoisessa paljon jännittävämpää kuin vaikkapa Pariisissa, Veijola pohtii. Tänä vuonna hän aikoo tutustua pohjoiseen entistäkin paremmin viettämällä mökkielämää Kemijoen rannalta vuokratussa kesämökissään. Sen lisäksi Veijola toivoo pääsevänsä tänäkin kesänä matkailemaan miesystävänsä jommankumman vanhan Volvon – PV:n tai Amazonin – kyydissä ympäri Suomea.

  - Autoilu on hidasta turismia, jossa on mahdollista tutustua klassisella tavalla kotimaahan. Lisäksi vanhat autot tuovat matkan tekoon ihan spesiaalia tunnelmaa, Soile Veijola hymyilee.

  Teksti: Eveliina Olsson
  Kuvat: Arto Liiti

  (painetun lehden s. 5-7)