• pääsivu
 • sisällys

 • Tieteentekijöiden liiton toiminnan-johtaja Eeva Rantala kukitti puheen-johtajana jatkavan Antero Puhakan
  liittokokouksessa 11. joulukuuta.

  Antero Puhakka jatkaa Tieteentekij÷iden liiton puheenjohtajana

  Yhteiskuntatieteiden tohtori Antero Puhakan jatkaa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana kaksivuotiskaudelle 2005-2006. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella yliassistenttina toimiva Puhakka on ollut liiton johdossa vuoden 2003 alusta.

  Puheenjohtaja Puhakan mielestä aivovienti Suomesta ulkomaille kasvaa, jos tutkijanuran houkuttelevuutta ei pystytä kohentamaan. Juuri työnsä aloittaneella tutkijanuraa pohtivalla työryhmällä riittääkin tässä työsarkaa.

  - Monissa juuri ilmestyneissä raporteissa korostetaan osaamista ja Suomea innovoinnin ihmemaana. Meillä kuitenkin käytetään selvästi vähemmän rahoitusta tutkijaa kohti laskettuna kuin muissa EU-maissa. Kun tarkastellaan tutkijoiden palkkoja, infrastruktuuria, palveluita ja materiaaleja EU-maiden keskiarvo ennen laajentumista oli 171 000 euroa per tutkija. Korkean osaamisen mallimaana mielellään esiintyvä Suomi tulee kuitenkin toimeen lähes 50 000 euroa vähemmällä. Suomessa on paljon tutkijoita, mutta heidän mahdollisuutensa tehdä tutkimusta ovat huomattavasti heikommat kuin muissa EU-maissa. Täällä tehdään tutkimusta ale-hintaan, Puhakka toteaa.

  Tuoreessa Valtion tiede- ja teknologianeuvoston strategiassa Suomen tieteen ja teknologian kansainvälistäminen toivotaan Suomeen paljon nykyistä enemmän ulkomaisia huippututkijoita. Puheenjohtaja Puhakan mielestä heidän saamisensa tänne edellyttää konkreettisia toimia.

  - Palkkatason korjaaminen uusien palkkausjärjestelmien avulla sekä pirstaleisen työuran houkuttelevuuden parantaminen, muun muassa palvelussuhteiden pituutta lisäämällä, parantaisivat maamme vetovoimaa ja estäisivät aivoviennin uhkaa, Puhakka lisää.

  Tieteentekijöiden liiton liittokokous valitsi Vantaalla 11. joulukuuta pidetyssä kokouksessa varapuheenjohtajina jatkamaan tutkija Hannu Jalkasen Jyväskylän yliopistosta sekä yliopistonlehtori Ragna Rönnholmin Helsingin yliopistosta. Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä.

  Liittokokous valitsi myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2005. Valinta tapahtui asiaa valmistelleen vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.


  Tupo ja UPJ

  Toiminnanjohtaja Eeva Rantala piti kokouksessa ajankohtaisen katsauksen neuvottelutilanteesta ja palkkausjärjestelmän uudistuksesta. (Ks. upj-juttu s. 12-14.) Syntynyt tupo tuo liiton jäsenille keskimäärin ensimmäisenä vuonna noin 50 euroa ja toisena vuonna noin 40 euroa kuukaudessa.

  - Määräaikaisten asema parani tupon myötä. Nyt he kuuluvat muutosturvan piiriin eli työvoimatoimistojen tulee tehdä työttömäksi jääville työllistymissuunnitelma, Rantala totesi.

  Ennen varsinaisia kokousasioita jäsenyhdistykset muistivat eläkkeelle jäänyttä toiminnanjohtaja Klaus Sundbäckiä. Liiton entinen puheenjohtaja Björn Fant piti hänelle puheen.
  TTL syysliittokokous 11.12.04

  • merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan selvityksen neuvottelutilanteesta ja palkkausjärjestelmäuudistuksesta
  • hyväksyi vuoden 2005 toimintasuunnitelman
  • vahvisti vuoden 2005 jäsenmaksun ja vuoden 2005 talousarvion
  • päätti puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja työryhmien puheenjohtajille maksettavista palkkioista v. 2005
  • valitsi liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2005-2006 Antero Puhakan ja varapuheenjohtajiksi vuodeksi 2005 Hannu Jalkasen ja Ragna Rönnholmin
  • valitsi liiton hallituksen vuodeksi 2005
  • valitsi tilitarkastajat ja varatilintarkastajat vuoden 2005 tilejä tarkastamaan

   


  (painetun lehden s. 32 - 33)