• pääsivu
 • sisällys

 •  

  Tuore Mobile Minds -selvitys:

  Korkeatasoiset tutkimusympäristöt vetävät ulkomaisia tutkijoita Suomeen

  Ulkomailta Suomeen halajavia tutkijoita vetää maahamme korkeatasoiset tutkimusympäristöt. Monet kaipaavat lisää informaatiota käytännön asioista ja kritisoivat siitä, että neuvonta on paremminkin perustutkinto-opiskelijoille suunnattua. Suomen Akatemian ylläpitämä liikkuvuusportaali antaa tietoa sekä Suomeen tuleville ja täältä muualle suuntaaville tutkijoille.

  Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Kaisa Puustinen-Hopperin vastavalmistunut selvitys  Mobile Minds - Survey of foreign PhD students and researchers in Finland osoittaa, että ulkomailta saapuvat tutkijat ovat kiinnostuneita Suomesta, mutta kaipaavat yksityiskohtaista ja henkilökohtaista neuvontaa maassa elämisestä ja asumisesta.

  Useimmat tutkijat nimesivät ensisijaiseksi syyksi Suomeen saapumiselleen korkeatasoiset tutkimusympäristöt. Sitä vastoin yliopistojen tarjoama informaatio Suomeen saapumisesta oli kuitenkin monille riittämätöntä: moni tutkija koki, että tarjottu informaatio ja neuvonta palvelee paremmin perustutkinto-opiskelijoita. Liki 42 prosenttia vastaajista oli ottanut suoraan yhteyttä suomalaisiin viranomaisiin, mutta tutkijoiden kokemusten perusteella yksityiskohtaista tietoa oli vaikea saada viranomaisilta ilman oikeaa tietoa - etenkin, jos oikeuksiaan ei tiennyt valmiiksi.

  Vaikka sosiaaliset kontaktit olivat selvityksen mukaan edelleen tärkein tietolähde, lähes puolet vastanneista oli käyttänyt Internetiä tiedon etsimiseen.

  Liikkuvuusportaali infotiski ja näyteikkuna

  Omalta osaltaan tiedonjanoa ja akateemista liikkuvuutta helpottaa viime heinäkuussa avattu Suomen Akatemian ylläpitämä tutkijoiden liikkuvuusportaali - www.aka.fi/eracareers.

  Portaali on osa laajempaa eurooppalaista liikkuvuusverkostokokonaisuutta (European Network of Mobility Centres, ERA-MORE), jonka tähtäimessä on tutkijoiden työskentelymahdollisuuksien parantaminen eri puolilla Eurooppaa. Tarkoituksena on tarjota toimiva palvelujärjestelmä tutkijoille.

  Sivuilta saa tietoa mm. apurahoista, tutkimus- ja työnsaantimahdollisuuksista eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA) sekä käytännön tietoa juridisista, hallinnollisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Euroopan komissio kaavailee portaalista EU:n tutkimuksen puiteohjelmien tärkeää rekrytointikanavaa maasta toiseen liikkuvia tutkijoita varten.

  Sekä ulkomaille että Suomeen suuntaavat tutkijat hyötyvät portaalista lukuisin eri tavoin: tutkimusorganisaatiot, yliopistot, yritykset, tutkimuslaitokset ja säätiöt, postittavat palveluun ilmoituksia tutkimus- ja työmahdollisuuksista sekä rekrytoivat tutkijankoulutuksen saaneita yli rajojen. Tutkijat itse voivat puolestaan lisätä oman ansioluettelonsa tietokantaan ja etsiä urakehitystään tukevia työskentelymahdollisuuksia.

  Suomen kansallinen portaaliosio tarjoaa toistaiseksi erityisesti ulkomailta Suomeen siirtyville tutkijoille runsaasti tietoa niin tiedemaailmasta kuin protokollan mukaisista maahantulomuodollisuuksista.

  - Näkyvästi linkitettynä portaali on tutkijan ensimmäinen askel kohti selkeämpää ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tutkimusympäristöstä. Se on huomattava näyteikkuna paitsi Suomelle myös yksittäisille tutkimuslaitoksille, toteaa Suomen Akatemian johtava tiedeasiantuntija Eeva Ikonen liikkuvuushankkeen ydinryhmästä.

  Portaalista saa tietoa mm. stipendeistä ja apurahoista, tutkimus- ja työnsaantimahdollisuuksista eurooppalaisella tutkimusalueella sekä käytännön tietoa juridisista, hallinnollisista ja kulttuurisista kysymyksistä.

  Kaisa Puustinen-Hopperin selvitys löytyy verkosta osoitteesta www.aka.fi/julkaisut -> Julkaisusarja. Ja tutkijoiden
  liikkuvuusportaali -> www.aka.fi/eracareers

  (painetun lehden s. 19 - 20)