• pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliiton hallitus 13.12.1999

  • päätti liiton sijoitustoimintaan liittyvistä asioista
  • merkitsi tiedoksi järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi työmarkkinatilanteen tiedoksi
  • merkitsi tiedoksi liiton työtaisteluvalmiustilanteen sekä antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi valtiontilintarkastajien kertomuksen eduskunnalle ja totesi kertomuksessa otetun huomioon liiton näkemyksiä
  • arvioi liiton 30-vuotisjuhlia ja totesi ne onnistuneiksi
  • merkitsi tiedoksi liiton kv-vastaavan raportit
  • käsitteli toimiston henkilöstöasioita
  • valitsi Vuoden professoriksi Amos Pasternackin Tampereen yliopistosta

  TTL:n hallitus 10.12.1999

  • keskusteli neuvottelutilanteesta ja työtaisteluvalmiudesta sekä työtaisteluun liittyvistä toimenpiteistä
  • päätti korvauksista jäsenille mahdollisen lakon aikana
  • päätti gallup-kyselyn toteuttamisesta ja keskusteli mahdollisesta tiedotuskampanjasta
  • päätti liiton tavoitteista koskien tarkentavaa virkaehtosopimusta
  • keskusteli liiton sijoitustoiminnasta
  • merkitsi tiedoksi liiton kirjeen valtioneuvoston jäsenille koskien eläinlääketieteellisen tiedekunnan siirtohanketta
  • merkitsi tiedoksi liiton kirjeen yliopistojen rehtoreille ja hallintojohtajille koskien lyhytaikaisia palvelussuhteita

  TTL:n syysliittokokous 11.12.1999

  • hyväksyi vuoden 2000 toimintasuunnitelman
  • vahvisti vuoden 2000 jäsenmaksun ja talousarvion
  • päätti vuonna 2000 maksettavista palkkioista
  • valitsi liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet vuodeksi 2000
  • valitsi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

  YLL:n hallitus 7.1.2000

  • päätti seuraavista valinnoista: piirisihteeri Juhani Henttula, taloudenhoitaja Maj-Len Rönkä, piiritiedottaja Jyrki Jyrkiäinen, koulutussihteeri Jan-Håkan Öberg, kv-asioiden yhteyshenkilö Riitta Seppälä, yt-ts henkilö Tuure Westinen. Työvaliokunta: Vesa Kulmala, Juhani Henttula, Maj-Len Rönkä, Tuula Hirvonen, Hannu Remes, Jan-Håkan Öberg, Acatiimin toimitusneuvosto: Vesa Kulmala, Maj-Len Rönkä.
  • sai selvityksen neuvottelutilanteesta
  • sai selvityksen työtaistelutilanteesta ja otti kantaa AKAVA-JS:n korkeakoulusektorille alustavasti laadittuihin suunnitelmiin.
  • päätti hallituksen kokousaikataulun vuodelle 2000