• pääsivu
 • sisällys
 • Acatiimilehti nyt webissä!


  Acatiimi-lehti on nyt myös verkossa vuoden 2000 ensimmäisestä numerosta lähtien! Verkossa julkaistava versio Acatiimi-lehdestä sisältää painettavan version pääartikkelit, joten ihan jokaista painetun version juttua ei verkosta löydy.

  Acatiimin sivuilla pääsee lukemaan lehden verkkoversioita numerosta 1/2000 lähtien sitä mukaan kun lehti ilmestyy. Jokaisesta Acatiimi-lehdestä julkaistaan verkossa joukko valittuja artikkeleita ja juttuja.

  Verkkoversio on toteutettu html-sivuina ja sivut ovat pitkälti tekstivoittoisia, joten lehden lukeminen pitäisi olla mahdollista myös hitaammallakin internet-yhteydellä. Verkkoversio eroaa ulkoasultaan painetusta lehdestä, mutta lehden juttujen sisältö eri versioissa on sama. Verkkoversiossa käytetään myös kuvituksena painettavan lehden kuvia.

  Verkkolehti on rakenteeltaan hyvin selkeä ja hierarkkinen. Lehden pääsivulta voi valita haluamansa numeron, jonka sisällysluettelosta voi valita haluamansa jutun luettavaksi. Varsinaisten lehden verkkoversioiden lisäksi Acatiimin sivuilta löytyy linkit Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton sekä Yliopistonlehtorien liiton verkkosivuille. Acatiimin verkkosivuilta löytyy myös Acatiimi-lehden mediakortti.

  Acatiimin verkkoversion suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Yliopistopaino ja verkkoversio ilmestyy varsinaisen lehden ilmestymisestä seuraavana arkipäivänä osoitteessa www.acatiimi.fi

  Acatiimin veroliite nyt verkossa

  Acatiimi -lehden tammikuun numeron yhteydessä on perinteisesti julkaistu veroliite koskien edellisen vuoden verotusta. Veroliitteen julkaisemisajankohta on johtunut pääasiassa siitä, että veroilmoituksen jättämispäivä on ollut tammikuun loppu. Acatiimi -lehden veroliite on nyt siirretty lehden verkkoversion yhteyteen (www.acatiimi.fi). Toisin sanoen veroliite on ainoastaan Acatiimin kotisivuilla, ei enää painetussa muodossa. Veroliite tulee kotisivuille 21.1.2000.

  Suurin osa verovelvollisista ei joudu tekemään vuodesta 1999 veroilmoitusta. Heihin sovelletaan ns. veroehdotusmenettelyä. Vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa veroehdotusmenettelyn piirissä on vajaa 3 miljoonaa verovelvollista. Näille henkilöille lähetetään verohallinnon toimesta loppukeväästä verottajan laatima veroehdotusmenettely sekä selvitys siitä, miten asiassa tulee menetellä.

  Mikäli henkilö ei ole veroehdotusmenettelyn piirissä, joutuu hän tekemään aikaisempaan tapaan veroilmoituksen kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä verovuodesta 1999. Verotusta koskevat aineellisoikeudelliset periaatteet ja säännöt kohtelevat samalla tavalla sekä sellaisia, jotka edelleen tekevät veroilmoituksen vuodesta 1999, että sellaisia, joita veroehdotusmenettely koskee.