1/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 12.12.2014

  • Hallitus merkitsi tiedoksi TES-neuvottelujen aikataulun sekä aikataulun neuvotteluille keskustason työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) jatkamiseksi.
  • Hallituksessa keskusteltiin UNIFIn rakenteellisen kehittämisen hankkeista (www.unifi.fi/toiminta/rake). ”Rakea” seurataan ja pyritään vaikuttamaan erityisesti henkilöstön asemaan mahdollisissa muutostilanteissa sekä edistämään henkilöstön mahdollisuutta osallistua päätöksenteon valmisteluun. Pitkään jatkuneen epävarmuuden todettiin kuormittavan henkilöstöä ja häiritsevän henkilöstön keskittymistä perustehtäviin.
  • Merkittiin tiedoksi OAJ :n ja YLL:n antamat lausunnot opiskelijavalinnasta ja erikoistumiskoulutuksesta sekä lukukausimaksuista.
  • Keskusteltiin Yliopistopäivien palautteesta sekä parhaillaan toteutettavasta YLL:n nettisivun uudistuksesta. - Suunniteltiin huhtikuussa järjestettävää YLL:n hallituksen ja jäsenyhdistysten puheenjohtajien koulutuspoliittista seminaaria.

  Professoriliiton hallitus 8.1.2015

  • Nimitti hallituksen alaiset työryhmät ja liiton edustajat vuodelle 2015.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
  • Käsitteli keskusjärjestöhanketta.
  • Päätti antaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutuksen suorittaneiden lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksusta.
  • Merkitsi tiedoksi, että OKM on perustamassa yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiuudistusten vaikuttavuusarvioinnin tukiryhmän.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat ovat tavanneet Taideyliopiston johtoa.
  • Merkitsi tiedoksi sidosryhmien kuulemistilaisuuden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartasta 10.2.2015.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 16.1.2015

  • Keskusteli toimintavuoden 2015 keskeisistä teemoista, joita ovat mm. hallitusohjelmaan vaikuttaminen, työurakysymykset, yliopistojen ja korkeakoulujen yhdistymishankkeet, jäsenistön työttömyystilanteen seuraaminen ja työllistymisen edistäminen.
  • Päätti valmistella liiton uutta strategiaa ja työstää sitä vuoden mittaan jäsenyhdistysten kanssa. Päätti tehdä jäsenyhdistyksiä varten selvityksen palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistymishankkeesta ja muistutti, että Tieteentekijät on itsenäinen liitto, joka hakee yhteistyökumppaneita tilanteen mukaan.
  • Päätti asettaa vuodeksi 2015 kirjastotyöryhmän, nuorempien tutkijoiden työryhmän, opetus- ja tutkijanuratyöryhmän, palkkio- ja tekijänoikeustyöryhmän sekä kansainvälisen verkoston.
  • Valitsi Tieteentekijöiden liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Yrsa Neumanin ja Jussi Vauhkosen.
  • Sai selvityksen kirjastoalan liittojen ja seurojen #kirjastopuolue-kampanjasta.
  • Painetussa lehdessä sivu 46