1/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Kysymys-vastaus Kalervo Väänänen

  Tästäkin lamasta noustaan koulutukseen ja tutkimukseen viisaasti panostamalla. Tämä on Unifin puheenjohtajan , Turun yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen viesti tulevalle hallitukselle. Yliopistojen profiloinnin edistämisessä hän uskoo enemmän porkkanaan kuin keppiin.

  1) Yliopistoilta otettiin 50 miljoonaa euroa kilpailutettavaksi Suomen Akatemian kautta. Yliopistojen piti jättää tähän hakemukset tammikuun loppuun mennessä. Miten asiaa on valmisteltu yliopistojen sisällä?

  — Jokainen yliopisto on varmasti löytänyt oman tapansa valmistella hakemuksia. Uskon, että myös yliopistojen välillä on käyty runsaasti vuoropuhelua ja valmisteltu yhteisiä ehdotuksia. Tämä on varmasti joka yliopistossa työllistänyt aika joukon tutkijoita.

  2) OKM:n taholta on ”uhkailtu”, että kyseinen 50 miljoonaa ei välttämättä jää ainutkertaiseksi, jos yliopistojen profiloinnit eivät edisty. Edistyvätkö valinnat ja ”poisvalinnat” enemmän kepin kuin porkkanan avulla?

  — Poisvalinnoista on puhuttu paljon. En ole kuitenkaan kokenut sitä uhkailuksi vaan pikemminkin keskustelua stimuloivaksi asiaksi. Uskon, että kaikki ymmärtävät ettei nyt olla tilanteessa, jossa uusia avauksia tehdään uudella rahalla. Kyseinen SA:n rahoitus on otettu yliopiston kehyksestä. Olen aina uskonut enemmän porkkanaan kuin keppiin mutta päätöksiä pitää tehdä silloin, kun niille on tarve ja niillä välineillä, jotka kussakin ajassa ovat käytettävissä.

  3) UniFin alaisuudessa toimii viisi (luonnontieteelliset alat, vieraat kielet ja kulttuuri, lääketiede, kauppatieteet, yhteiskuntatieteet) rakenteellisen kehittämisen hanketta. Niiden toimikausi päättyy helmikuussa. Kuinka konkreettisia ehdotuksia työryhmiltä on odotettavissa?

  — Odotamme työryhmistä hyvin konkreettisia ehdotuksia — toivottavasti myös riittävän radikaaleja ehdotuksia keskustelun avaukseksi. Valmisteluryhmien ehdotukset ovat varsinaisten päätösprosessien sytykkeenä. Nyt alkaa sitten varsinainen työ yliopistoissa.

  4) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä aiotaan syventää (valtakunnallinen KO TUMO-prosessi). Miten yhteistyöhön vaikuttaa se, että UniFin hallitusohjelmatavoitteissa tutkimuslaitosten yhdistämistä yliopistoihin pidetään kannatettavana vaihtoehtona?

  — Uskon, että kaikkien tavoitteena on mahdollisimman hyvän kansallisen järjestelmän luominen. Joissakin tapauksissa se voi merkitä toimintojen siirtämistä organisaatiosta toiseen joskus jopa organisaatioiden sulauttamisia. Myöskään näitä vaihtoehtoja ei tule ennalta sulkea pois keinovalikoimasta.

  5) Tämän vuoden aikana tarkistetaan myös yliopistojen rahoitusmallia. Miten UniFi haluaisi muuttaa mallia?

  — UniFin agendalla ei ole ollut rahoitusmallin muuttaminen. Paineet siihen tulevat muilta tahoilta.

  6) OKM teettää yliopistolakiuudistuksesta vaikuttavuusarvioinnin vuoden 2015 aikana. Mikä on rehtoreiden tärkein viesti tähän työhön?

  — Yliopistolain uudistus oli syvällinen muutos suomalaisessa yliopistolaitoksessa. Muutosprosessi on edelleen kesken. Arvioinnissa ei tulisi tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä. Kovinkaan montaa maisteria ei ole vielä ehtinyt valmistua kokonaan uuden järjestelmän aikana!

  7) UNIFI on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa. Mikä on niiden tärkein ”pointti” tulevaan hallitusohjelmaan?

  — Tästäkin lamasta noustaan koulutukseen ja tutkimukseen viisaasti panostamalla!

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 14