1/15

 • pääsivu
 • sisällys
 • Oregonin yliopiston neljäs lakkopäivä päättyy mielenilmaukseen.

  Vasta lakko synnytti sopimuksen Oregonin yliopistossa

  Olemme valmiita lakkoon, näin totesi Oregonin ei-väitelleiden opettajien ja tutkijoiden yhdistyksen varapuheenjohtaja Brianna Bertoglio marraskuun lopussa Eugenissa.

  Yhdistys oli jättänyt lakkovaroituksen muutamaa päivää aiemmin, sillä jo syksyllä 2013 alkaneet työsopimusneuvottelut eivät olleet edenneet. Toinen päivä joulukuuta GTTF (The Graduate Teaching Fellows Federation) aloitti lakon, joka kesti kahdeksan päivää.

  Vaadimme tuntuvaa palkankorotusta, joka vastaa elinkustannuksia. Nykyinen palkkani, 660 dollaria kuussa ei riitä elämiseen, kuvasi luottamusmies Lidiana Soto syitä, joiden vuoksi 98 prosenttia ammattiyhdistyksen jäsenistä äänesti lakkoon menemisen puolesta.

  Oregonin yliopistossa opetus- ja tutkimustyö on tavallinen tapa rahoittaa niin maisteri- kuin tohtoriopiskelujakin. Ei-väitelleiden opettajien ja tutkijoiden tuntityösopimukset ovat tyypillisesti lukukauden pituisia pätkätyösopimuksia eikä oikeutta palkalliseen sairaus- tai äitiyslomaan ole. Palkankorotuksen lisäksi GTFF vaatikin oikeutta kahden viikon palkalliseen sairaus- ja äitiyslomaan vuodessa.

  Painostusta ja tukea

  Oregonin yliopistolakko ajoittui lukukauden loppuun ja arvosanojen antamisen aikaan. Yliopiston hallinto yrittikin painostaa niin väitelleitä opettajia kuin hallinnonkin työntekijöitä tekemään lakkolaisten työt ja antamaan arvosanat. Kansainvälisiä tutkijoita ja opettajia painostettiin väittämällä, että lakkoon osallistuminen aiheuttaisi viisumivaikeuksia.

  Lakkolaiset saivat kuitenkin täyden tuen yliopiston muilta ammattiyhdistyksiltä, jotka eivät suostuneet rikkureiksi. Myös opiskelijajärjestöt tukivat lakkoa. Tukea tuli myös monilta muilta ammattiyhdistyksiltä ja -liitoilta, kuten opettajien liittovaltion ammattiliitolta ja paikallisilta rakennustyöläisiltä.

  Poliittisen tuen ohella lakkolaiset keräsivät taloudellista tukea. Yhdistyksen sivuilla oli linkki, jonka kautta saattoi lahjoittaa lakkokassaan. Suurimman yksittäisen lahjoituksen 10 000 dollaria lakkokassaan lahjoitti Oregonin yliopiston teatterikoulutuksen alumni Steen V. Mitchell.

  Palkka nousi

  Yhdysvaltojen Oregonin osavaltion ensimmäinen yliopistolakko johti sopimukseen, joka nosti ei-väitelleiden opettajien ja tutkijoiden palkkoja viisi prosenttia takautuvasti syyskuusta 2014 alkaen. Toinen viiden prosentin korotus maksetaan vuonna 2015. Sen sijaan vaatimus palkallisesta, kahden viikon sairaus- ja äitiyslomasta ei mennyt läpi. Palkan sijaan yliopisto perustaa rahaston, josta voi hakea korvausta sairauden tai äitiysloman aiheuttamista palkan menetyksistä.

  Yhdysvalloissa ei ole yleissitovia, liittovaltion tai osavaltion kattavia työehtosopimuksia vaan kukin ammattiyhdistys neuvottelee omat sopimuksensa. Kaikissa yliopistoissa ei ole toimivaa, neuvotteluihin pystyvää ammattiosastoa. Oregonin yliopiston ei-väitelleiden tutkijoiden ja opettajien ammattiyhdistys on aktiivinen 1 400 jäsenen ammattiosasto, joka edunvalvonnan ohella järjestää myös jäsentensä terveysvakuutukset. Yhdistyksellä on luottamusmiehiä jokaisessa tiedekunnassa. Heillä on toimintaoikeudet, mutta palkkiota yliopisto ei luottamusmiehille maksa.

  Sinikka Torkkola
  Kirjoittaja vietti viime syksyn vierailevana tutkijana Oregonin yliopistossa.

  • Painetussa lehdessä sivu 9