1/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 19.1.2007

  • nimettiin hallituksen työvaliokuntaan Risto Laitinen, Maarit Valo Timo Kalema. Toiminnanjohtaja ja asiamies toimivat sihteereinä
  • nimettiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Terttu Katila sekä jäseniksi Asko Lehtonen ja Juhani Laurinkari
  • nimettiin matrikkelitoimikunnan puheenjohtajaksi Maarit Valo sekä jäseniksi Marjut Laitinen, Frans Mäyrä ja Veli-Matti Autio sekä sihteeriksi asiamies Raija Pyykkö
  • nimettiin liiton edustajiksi Patuun Risto Laitinen, Maarit Valo ja Jorma Virkkala
  • nimettiin liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Kaarle Hämeri ja Harri Siiskonen
  • nimettiin vuonna 2007 pidettäviin AKAVAn liittokokouksiin liiton edustajaksi Risto Laitinen varaedustajinaan Maarit Valo ja Jorma Virkkala
  • todettiin, että liiton kv-vastaavana jatkaa Juhani Peltonen ja liiton yhteyspäällikkönä Eero Puolanne
  • merkittiin tiedoksi annetut selvitykset yleisestä työmarkkinatilanteesta, järjestöllisestä tilanteesta ja UPJ-tilanteesta
  • merkittiin tiedoksi annettu selvitys työajan seurantapyrkimyksistä
  • merkittiin tiedoksi selvitysmiesten raportti yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa
  • päätettiin pitää valtuuston kevätkokous 20.– 22.4.2007 järjestettävän seminaarin yhteydessä 20.4.2007 sekä valtuuston syyskokous 30.11.2007

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 12.1.2007

  • merkitsi tiedoksi katsauksen toimintavuoden keskeisiin asioihin
  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi palkkausjärjestelmien tilanteen
  • päätti perustaa edunvalvontatyöryhmän, järjestötyöryhmän ja kirjastotyöryhmän. Päätti, että historiatoimikunta jatkaa entisessä kokoonpanossaan ja työttömyysturvatyöryhmä jatkaa asiantuntijatyöryhmänä nimellä sosiaaliturvatyöryhmä
  • päivitti liiton työtaisteluorganisaation
  • valitsi liiton edustajiksi Professoriliiton ja TTL:n yhteistyötoimikuntaan Ragna Rönnholmin, Tero Karjalaisen ja Eeva Rantalan
  • valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Pirkko Viitalan ja Sinikka Torkkolan
  • valitsi liiton edustajat AKAVAn liittokokouksiin
  • vahvisti hallituksen kokousaikataulun kevääksi 2007

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 3.1.2007

  • keskusteli tulospalkkiohankkeesta
  • päätti esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi liiton sääntömuutosehdotuksen
  • päätti liiton kevään 2007 kokousaikataulusta
  • päätti liiton vuoden 2007 koulutuskalenterista
  • keskusteli yliopistojen virkarakenteen kehittämisestä

  Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
  piirisihteeri Jan-Håkan Öberg
  piiritiedottaja Matti Grönroos
  koulutussihteeri Aira Thölix
  1.2.2007 alkaen kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö Sylvi Soramäki-Karlsson
  taloudenhoitaja Matti Grönroos
  yhteistoiminta-asioiden yhdyshenkilö
  Erja Kosonen

  Työvaliokunta:
  puheenjohtaja Tuula Hirvonen
  varapuheenjohtaja Jan-Håkan Öberg
  Matti Grönroos
  Eeva Kuusela
  Pia Mänttäri

  VES-työryhmä:
  Tuula Hirvonen, Jan-Håkan Öberg ja Aira Thölix sekä alatyöryhmät (ks. YLL:n nettisivut)

  Acatiimi-lehden toimitusneuvosto:
  Jan-Håkan Öberg
  Sylvi Soramäki-Karlsson